úLTIMS ARTICLES

Matriu de prova Indicador de canvi és un indicador compost de la mitjana mòbil personalitzada. Ja que es basa en una mitjana mòbil, it is a trend...

Hercules DW Forex Indicator is a momentum based forex trading indicator. Quan l'impuls es reuneix al mercat, this indicator signals you to buy...

PA Adaptive MA Forex Indicator is a trading indicator based on oscillators. This tool is useful for swing traders who are interested in catching...

Cronex RSI GF Forex Indicator is a very simple forex trading indicator based on RSI indicator. The mechanism of how RSI signals indicator work...

Strength Arrow Forex Indicator is a perfect forex trading indicator for the short term traders. It is perfect for scalpers and the swing traders....

The Demark Trend Alert Forex Indicator is founded on the basis of breaking through the price of Demark line. Quan això succeeix, then there...

Virtual Trade Monitor Forex Indicator is a kind of a robot that trades virtually. The trades that you see there are not real but...

Forecaster Forex Indicator is a trend swing indicator. Aquest indicador és el més adequat per als comerciants a llarg termini o els operadors intradia. It is...

Magic FX Formula V2 Forex Indicator was developed and submitted online by magicfxformula.com. It is a magnificent indicator for the experienced and the beginners....

Forbi Predictor Forex Indicator working process is somehow similar to the MACD. Aquest indicador és un indicador molt simple i eficaç. The indicator is displayed...