తాజా వ్యాసాలు

The Camarilla Forex Indicator helps in calculating the daily pivot point along with support and resistance levels. This is accomplished by using the previous day...

ఒక వ్యాపారి వంటి, మీరు బార్లు లేదా కొవ్వొత్తులను ఉన్నాయి గమనించే. ఈ పిన్ బార్లు లేదా అలసిపోవడం కొవ్వొత్తులను అంటారు. They can be bearish or...

This DeltaForce Forex Indicator troves and displays on your chart, మార్కెట్ ధరలు ఎగువ మరియు దిగువ విలువలకు గ్రాఫ్ బాణాలు. Therefore it...

The Fibonacci Forex Indicator analyses and gives ratios that are used in the forecasting of market activities. It uses the additive numerical series known...

QQE New Forex Indicator is an update of the quantitative and qualitative evaluation indicator that is used in trading binary options on mt4 platforms....

Secret Profit Booster Forex Indicator is one of the best indicators around. ఇది చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంది. ప్రారంభ అనుకూలంగా, it requires zero knowledge...

Grail Indic Forex Indicator was developed and submitted by the grailforex.com for the scalpers. ఇది విక్రయం కోసం రూపొందించబడింది. It works best when used...

Super Scalp Winner Forex Indicator is designed to scalp and win in the forex market. Scalping is trading for short term in the market....

Xmaster Formula Forex Indicator ensures that you trade as a forex master. ఇది ప్రారంభ ఉత్తమ ఉంది. The indicator is displayed on a separate chart...

Pirson And Spearman Correlation Forex Indicator works by correlating different currency pairs. సూచిక కదిలే సగటు అదే లెక్కింపు ఉంది. By...