Fx Smooth Forex Indicator is a custom designed technical indicator. Ky mjet përbëhet nga një linjë zigzag që shfaqet në dritaren tregues. It...

Ultimate Buy Sell Secret Indicator comes in various setups to cater for the various traders requirements. Këto struktura janë kryesisht katër në numër. The...

Trend Champion Forex Indicator shows the current predominant trend in the forex market. Kjo është për intraday dhe afat të gjatë tregtarëve. It is...

Max Stops V1 Forex Indicator is composed of an indicator named Max Stops which is a custom made parabolic SAR indicator. Max Stops V1...

Adxvma Histo Final Forex Indicator an ADX verses Moving Average indicator. Prandaj ajo përfshin algorithm e ADX dhe lëviz mesataren. Then...

True TL Forex Indicators are meant for experienced traders. The interpretation of the signals that these indicators give will wholly depend on the understanding...

Invincible Forex Signal Indicator is very easy to understand and user friendly. It is very flexible as it can be used to trade with...

This is a trading strategy. Ajo nuk ka ndonjë tregues teknik në dritaren kryesore tabelë. It only consists of filtering tools on the indicator...

Win Max Pips Forex Indicator was developed by winmaxpips.com. Treguesi është provuar dhe të kthehet e saj janë undebatable. It is an indicator that is...

Mesataret Moving janë një nga më të mira treguesve ndonjëherë porosi se tregu Forex do të merrni kurrë. These indicators are also used with many...